Majezik nedir? Ne için kullanılır ? Ağrı kesici ilaç mı?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Majezik nedir? Ne için kullanılır ? Ağrı kesici ilaç mı? Majezik ne zaman kullanılır?

Majezik nedir ve ne için kullanılır?

Majezik 100mg film tablet nedir?Ne için kullanılır?

 1. Majezik nedir ve ne için kullanılır?
  Majezik mavi renkli, iki yüzü çentikli, oblong film kaplı tablettir. Her bir film tablet, 100 mg
  flurbiprofen içeren 15 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
  Majezik çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid
  olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAI) olarak bilinen grupta yer alır.
  Majezik ,
  • Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)
  Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)

  Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize
  romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)
  Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)
  • Yumuşak doku yaralanmaları
  Adet ağrıs: (dismenore)
  kullanılır.

MAJEZİK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Dikkat :bu içerikte geçenler bilgilendirme amaçlıdır.Herhangi bir ilacı ve bu içerikte geçen ilacı doktor tavsiyesi üzerine kullanmalısınız.


MAJEZİK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


Eğer:

 • MAJEZİK’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası astım,kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
 • Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa,
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa.
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa.
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız.

MAJEZİK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ


Eğer;

 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,
 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. MAJEZIK tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,
 • Sıvı tutulması veya ödem olursa,
 • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunun yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa,
 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
 • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,
 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa.Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,
 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa.
 • Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,
 • Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız,

COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçları birlikte kullanmayınız.

Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit
denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile
seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri
reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz.
olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.Hamilelik


İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza damışınız.
MAJEZIK, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) MAJEZIK kullanmayınız. Doktorunuz tarafından
tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.


Emzirme


Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum
da bebeğinize zarar verebilir.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.


Araç ve makine kullanımı


MAJEZIK baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu
nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

MAJEZİK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler


Tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; içerdiği sodyum
miktarı göz önüne alındığında herhangi bir yan etki beklemnez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı


MAJEZIK ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde
 • kullanılır)
 • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)
 • Antikoagulanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)
 • Beta-adrenerjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • Diüretikler (idrar söktürücüler)
 • Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)
 • Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)
 • Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitorleri (psikiyatrik ilaçlar)
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları)
 • Kinolon grubu antibiyotikler

kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MAJEZIK ile etkileşim gösterirler.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MAJEZIK nasıl kullanılır?


Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dir.
Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre
doz günde 300 mg’a kadar arttırılabilir.

Romatoid artrit (vücudun eklemlerde ve bazen de diğer dokularda iltihap üretmesi) veya
osteoartrit (çoğunlukla yaşlılarda görülen enflamatuvar olmayan eklemlerde oluşan hasar, ağrı ve
sertlik durumu) belirti ve semptomlarının giderilmesi için MAJEZIK’in tavsiye edilen dozu.
günde iki, üç veya dört defaya bölünerek uygulanmak üzere günde 200 ila 300 mg’dir.
Adet sancılarında, başlangıçta 100 mg yani 1 tablet almalısınız. Bunu takiben 4-6 saatte bir 50
mg-100 mg almalısınız.
Çoklu doz uygulamalarında tavsiye edilen en yüksek tek doz 100 mg’dir.

Majezik nedir? Ne için kullanılır ? Ağrı kesici ilaç mı?


Uygulama yolu ve metodu:


Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.


Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz
verilmeye çalışılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da
karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.
Eğer MAJEZİK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.


Kullanmanız gerekenden daha fazla MAJEZIK kullandıysanız:


Majezik’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
MAJEZIK’i aşını dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı
meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir
antidotu yoktur. MAJEZIK’in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması
yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.


MAJEZİK’i kullanmayı unutursanız:
Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki
tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı
alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz
sizin için aşırı olabilir.


Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

Majezik’in Olası yan etkiler nelerdir?


Tüm ilaçlar gibi, MAJEZIK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MAJEZİK’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer;
Solunum güçlüğü (bronkospazm)
Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
Göz ve deri renginin sarıya dönmesi
Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
Bulanık ve çift görme
Vucutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)
Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, görmede değişiklik
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en
yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Ciltte döküntü (ürtiker)
Hipotansiyon veya hipertansiyon
İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
Böbrek yetmezliği
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Karın ağrısı
Bulantı
İştahta değişiklikler
Tat almada değişiklikler
Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı
Halsizlik, hasta hissetme
Bunlar MAJEZİK’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Ayrıca bknz; parol nedir

MAJEZIK’in saklanması


MAJEZİK’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalgidaki son kullanma tarihindan conra 141570’i bull


0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Majezik nedir? Ne için kullanılır ? Ağrı kesici ilaç mı?

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Teknomagic Teknoloji haberleri,bitcoin haberleri,kripto para haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin
antalya duvar kağıdı | ehliyet sınav soruları | antalya duvar kağıdı | duvar kağıdı | instagram takipçi satın al | silinebilir duvar kağıdı